serieus lang

Op deze pagina staan teksten waarin mijn spirituele bron verduidelijkt wordt.

Ze zijn geschreven vanuit het antroposofische gedachtegoed dat ik mij eigen heb gemaakt en dus niet de boekenwijsheid van de  antroposofie. Ik blijf zoeken, studeren en ervaren in deze tijd, via mijn denken, hartgebied en wilsimpulsen.

We blijven bezig…

Vijf generaties antroposofen (urgent!)

Hoe moeten we de vijfde generatie opvoeden:

“Als nu door de vierde generatie die vorm –en alleen die vorm- wordt overgenomen, dan komen er werkblaadjes in de klassen die én inhoudsloos én zinloos zijn. En als dan nog vanuit de overheid en de maatschappij het intellectuele belangrijker wordt geacht dan de andere kwaliteiten van de mens. En als we dan toch ook nog horen dat “we een goede loodgieter ook nog altijd nodig hebben” (meestal zelfs met een ‘maar’ ervoor). Dan zien we dat het middengebied niet begrepen, niet verzorgd en zelfs niet gezien wordt. Dan is er dus veel werk aan de winkel voor de vierde generatie.”

Wat de krachten willen…

Enkele commentaren over onze huidige, gekke tijd:

“De enige manier om in het midden te komen. De enige manier om de polariteit te doorbreken, om echt wakker te worden, om de bewustzijnsverheldering in te gaan is via je eigen hart. Daar zit het midden tussen geest en materie, tussen hemel en aarde. Als we via meditatie dáár geraken kunnen de tegenkrachten ons niets doen. Daar zijn we bij Christus. Daar is Christus in ons.”

Pamflet tegen examens en stapjes tot verandering

Over de bewustzijnsziel:

“Met je bewustzijnsziel leer je vanuit je hartedenken te handelen, te spreken, plannen te maken zonder tussenkomst van het hersendenken. Dát denken heb je alleen nodig om op aarde te blijven, om de woorden voor je spreken te “zoeken”, om de plannen te “beramen”.”

Antroposofie in de Vrije School

Een tekst toegespitst op de kerstspelen in de Vrije School:

“In de kerstspelen komt de antroposofie heel dichtbij. Dat gebeurt omdat de beelden in die spelen naar de geestelijke wereld verwijzen. De beelden verwijzen naar iets dat niet zichtbaar is, maar zichtbaar wordt gemaakt door het spel op de planken.”

Drie stellingen en een tendens

Een tekstje om erop te wijzen dat we in de middenbouw (én onderbouw) echt moeten weten dat we de kinderen via het middengebied kunnen doen leren:

“Ik pleit voor hoogstaand onderwijs op de maat van de ziel van de leerling. We gaan een rolstoelpatiënt geen (gewone) zwemles geven want dat kan ie niet, maar we geven de 5de klasser wel een abstracte manier om cm naar dam om te zetten, maar dat kan ie (innerlijk) nog niet! (en dat moet die leerling dat nog kunnen ook want de citotoets meet die vaardigheden).”

Twee delen, een citaat en veel beletseltekens…

Een tekst over mijn stokpaardje: opvoeden via het middengebied:

“Maar een 18jarige heeft heel wat meer meegemaakt: de Rubicon (aan 9 jaar), de prepuberteit, de puberteit, een hele ontwikkeling, er is (letterlijk) een wereld van verschil tussen een 8jarige en een 18jarige en toch moeten ze precies hetzelfde kennen en doen en daarop worden beide beoordeeld.”