teambuilding voor bedrijven

WAT DOE IK?

Ik bied bedrijven sociale teambuilding aan in blokken van anderhalf uur (met korte adempauze).

Met alle medewerkers door elkaar heen, gaan we van gemakkelijke bewegingsvormen, via ingewikkelde sociale vormen, maar specifieke sociale oefeningen. Die laatste doen we in de grote groep, maar ook in kleine groepjes en in tweetallen.

We lopen (grote) bewegingsvormen in de ruimte zodat we samen moeten bewegen om in de gegeven vorm te komen. We werken daarbij veel in de kring omdat de hiërarchie dan geen rol meer speelt en iedereen zijn steentje kan/moet bijdragen om de vorm mooi te krijgen. De sociale keten al dan niet verbreken (moedwillig of niet) geeft allerlei sociale velden waarmee weer geoefend kan worden. Hoe meer je bij jezelf blijft, hoe meer je de vormen doorhebt en anderen kan helpen.

Na veel bewegen is er ruimte voor gesprek over de bevindingen en ervaringen van wat we beleefd hebben.

En na de pauze gaan we nog wat dieper en inzichtelijker het sociale veld in.

Deze manier van werken is o.a. gebaseerd op Theorie U.

Wat geeft deze workshop?

De sociale euritmie, waarmee ik werk, beïnvloedt het totale vermogen tot bewegen, zowel innerlijk (mentaal) als uiterlijk (fysiek): de wil door doelgerichte, gefocuste beweging, de emoties door nieuwe en diepe beleving van iemands eigen geestelijke dimensies en de geest door voortdurende oefening van creatieve gedachten. De eigen ziel en de omringende wereld worden door beoefening van sociale euritmie op een gezonde manier met elkaar verbonden. Je leert sociale verbanden en je eigen creativiteit om daarmee om te gaan direct te ervaren, niet op een intellectuele manier, maar op een praktisch, fysiek niveau.

In deze workshop staat de vormende kwaliteit van euritmie op sociaal en individueel gebied op de voorgrond. Door de karakteristieke bewegingen wordt het vertrouwen in het eigen handelen en het gevoel voor sociale samenhangen beleefd en verrijkt. Sociale euritmie draagt bij aan de harmonisatie van de waarneming van het zelf en de buitenwereld en heeft een helende werking op de mentale, emotionele en fysieke constitutie van het individu.