Sociale euritmie vervolg

De sociale processen waarover ik hierboven sprak zijn (simpele) gesprekken of -al dan niet goed georganiseerde- vergadermomenten.

ingewikkelde processen
Er zijn natuurlijk ook sociale processen die veel (en veel) ingewikkelder zijn.
Dat kan doordat ze veel groter van omvang zijn. In een bedrijf bijvoorbeeld heeft alles met elkaar te maken: hoe de directie zijn beleid doorvoert naar de personeelsleden, hoe een productie tot stand komt, hoe transparant het beleid wordt gevoerd, hoeveel druk er staat op werknemers, … Honderden sociale momenten, van mens tot mens of van beleidsorgaan tot mens of noem maar op spelen in zo’n bedrijf. Dat alles waarnemen is bijna onmogelijk.
Een ingewikkeld sociaal proces kan ook ontstaan omdat er in de loop van de tijd zaken niet uitgesproken werden of op de verkeerde plaatsen (achter de rug) of slechts tussen enkele personen, dus niet in de openheid. Heel veel emoties en persoonlijke zaken gaan dan een rol spelen, dat maakt de zaken heel ingewikkeld en het waarnemen omfloerst. Je ziet door de bomen het bos niet.
En als je zo’n omvangrijk of ingewikkeld sociaal weefsel wil bewerken of veranderen, heb je een lange, rustige adem, een subtiele waarneming en veel doorzettingsvermogen nodig.

euritmie als instrument
Er zijn instrumenten om zo’n werk –van waarnemen tot bewerken- gemakkelijker te maken.
Een voorbeeld van zo’n instrument is het werken met familieopstellingen: onderliggende (sociale) patronen in een familie worden zichtbaar gemaakt. Dat is therapeutisch werk en helpt de deelnemers tot de kern van een patroon of probleem door te dringen.
Een ander werkinstrument om sociale patronen, onzichtbare verbindingen en eigen sociaal beleven zichtbaar te maken is sociale euritmie.
Wat is euritmie, ergens anders op de site staat meer daarover, maar hier al een korte uitleg.
Euritmie is een door Rudolf Steiner ontwikkelde bewegingsleer en –kunst: bij diverse klanken (van een gedicht bijvoorbeeld of tonen van een melodie) behoren van tevoren vastgestelde lichaamshoudingen. Leest men een gedicht, speelt men een melodie, dan nemen de beoefenaren de corresponderende lichaamshoudingen aan, waarbij zeer bijzondere, vaak verfijnde bewegingsfiguren ontstaan. Ook worden al dan niet ingewikkelde vormen in de ruimte gelopen. De opvoedkundige waarde is groot: handelen en luisteren worden op zeer indringende wijze geïntegreerd. (Definitie genomen uit Spectrum Muzieklexicon)
In de sociale euritmie gebruiken we de bewegingen en vormen van die kunstvorm om sociale processen in de ruimte zichtbaar en transparant te maken.

voetjes
VOORBEELDEN

en   EEN CASUS