onderzoek rond scholing

De vorige schooljaren waren (naast en dankzij de pandemie) een tijd van waarnemen, denken, voelen, spreken, uitwisselen over onderwijs. In dat proces zijn visies ontstaan en bijgewerkt, zijn ideeën gekomen en gegaan.

een manifest

een uitgebreid manifest

enkele concrete, praktische ideeën

wat met onderwijs?  (NIEUW)

Ben je geïnteresseerd en wil je meedenken, meevoelen, …? Neem contact en kom naar onze Harte-Kringen.